Stomatološka ordinacija Dr Minić

Ortopedija Vilica

Ortodoncija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba ili odnosa između vilica, koji mogu nastati tokom rasta i razvoja, pa i kasnije.

Pravilno postavljanje zuba neophodno je, ne samo iz estetskih razloga već i kao prevencija parodontalnih oboljenja, mogućeg kasnijeg gubitka zuba, kao i problema s viličnim zglobom.

U dečjem uzrastu moguće je uticati ne samo na dentalne (zubne) već i na skeletne (koštane) nepravilnosti ili ukloniti neku nepoželjnu naviku koja ugrožava zdravlje.

U zrelom dobu terapija može biti potrebna i kao priprema za postavljanje implantata, kao priprema za protetsko lečenje, radi uklanjanja traumatske okluzije.

Terapija se može sprovesti:

  • aktivnim pokretnim pločastim aparatima
  • fiksnim aparatom
  • invisalign folijama

 

Aktivni pokretni pločasti aparati

Osnovna karakteristika svih mobilnih ortodontskih aparata jeste da ih pacijent sam može skidati i postavljati. Prema načinu delovanja, mogu biti:

  • aktivni ortodontski aparati
  • funkcionalni ortodontski aparati

Aktivni ortodontski aparat se pomoću žičanih elemenata (pasivni deo aparata) pričvršćuje za zube i tako stabilno stoji u ustima, a sadrži aktivne elemente pomoću kojih deluje na:

  • pomeranje pojedinačnih zuba ili grupe zuba
  • širenje i oblikovanje vilica i zubnih lukova
  • održavanje postignutih rezultata posle terapije fiksnim protezama

Funkcionalni ortodontski aparati njihovo dejstvo bazira se na aktiviranju funkcije određene grupe mišića koja proizvodi silu, koja se potom prenosi na koštano tkivo (gornju i donju vilicu), dentoalveolarne strukture (zubi i njihov potporni aparat) i temporomandibularni (vilični) zglob. Na taj način utiče se na modifikaciju rasta, ispravljanje zagrižaja i korekciju nepravilnih orofacijalnih funkcija (gutanje, disanje, govor). U mlađem uzrastu koriste se i za odvikavanje od loših navika, poput disanja na usta, tiskanja jezika ili sisanja prsta.

Postupak izrade i aktivnih i funkcionalnih ortodontskih aparata svodi se na dve posete stomatologu. Pri prvoj poseti uzima se otisak, a tokom druge dobija se gotov aparat, uz stručno uputstvo o njegovom pravilnom korišćenju i održavanju.

 

Fiksni ortodontski aparati

Fiksni ortodontski aparati su aktivni nepokretni aparati koji se pričvršćuju za zube. Za razliku od aktivnih pločastih mobilnih aparata, kod fiksnih aparata sila deluje permanentno, kontinuirano tokom terapije. Fiksni aparati deluju nezavisno od saradnje pacijenta. Bravice koje se koriste su raznovrsne: metalne, estetske (safirs taklo i keramika), a tu su i bravice koje se postavljaju sa unutrašnje strane zuba, tzv. lingvalnom tehnikom. No, treba naglasiti da lingvalnom tehnikom nije moguće rešiti sve vrste ortodontskih anomalija.

 

Invisalign

Iako postoji mnoštvo izbora, nijedan tretman ne deluje udobnije od invisaligna. Invisalign tretman se sastoji od primene niza gotovo nevidljivih folija, koje pacijent menja na svake dvet ri nedelje.

Folije su individualno proizvedene upravo za Vaše zube. Menjanjem folija, zubi će se pomerati (0,25 mm po foliji), sve do njihovog konačnog položaja, koji je propisan od strane Vašeg ortodonta.

Na osnovu 3D snimka, koji se beleži pre tretmana, pacijent je u mogućnosti da vidi kako se zubi pomiču i kakav rezultat bi trebalo postići.

Sa invisalignom, ipak, nije moguće rešiti sve vrste ortodontskih anomalija. Tačno se zna koliki pomaci su mogući, tako da nisu svi pacijenti sa ortodontskim anomalijama kandidati za ovu tehniku.