Stomatološka ordinacija Dr Minić

Oralna Hirurgija

Kada je reč o širokom polju oralne hirurgije, navešćemo samo neke od tretmana koje standardno sprovodimo u našoj ordinaciji.

Vađenje zuba i zaostalih zubnih korenova.

Hirurško vađenje umnjaka.

Apikotomija tretman za očuvanje zuba i eliminisanje žarišta infekcije kod zuba koji nisu adekvatno izlečeni terapijom kanala korena. Ovim postupkom izbegava se vađenje zuba. Hirurška intervencija izvodi se pod lokalnom anestezijom i za pacijenta je potpuno bezbolna i bezbedna.

Cistektomija procedura uklanjanja viličnih cisti (razvojnih i inflamatornih).

Plastika sinusa zatvaranje sinusa, koji se često mogu otvoriti prilikom vađenja zuba.

Sinuslift (sinusgraft ili sinusaugmentation) oralnoh irurški postupak koji ima za cilj povećanje visine kosti gornje vilice u predelu pretkutnjaka ili kutnjaka, da bi se pripremilo mesto za buduće postavljanje zubnih implantata. Postoji više mogućih razloga za ovu proceduru:

  • resorpcija, tj. gubitak koštanog tkiva nakon vađenja zuba, obično kao posledica dužeg vremenskog raspona između vađenja zuba i postavljanja zubnog implantata
  • saniranje posledica parodontopatije
  • pod gornjoviličnog (maksilarnog sinusa) je suviše blizu mesta gde se postavlja zubni implantat, tj. nema dovoljno koštanog tkiva na mestu gde treba postaviti implantat, čime bi se mogao ugroziti integritet sinusa

Hirurškoj proceduri prethodi analiza 3D snimka. Sam postupak počinje pravljenjem hirurškog reza na desnima (gingiva). Hirurg zatim odiže režanj (tkivo), otkrivajući bočni, koštani zid sinusa, na kome se pravi otvor ("prozor"), pokriven tankom sluzokožnom membranom. Membrana se pažljivo odiže i odvaja od koštanih zidova sinusa, a u novonastali prostor postavlja se kost (BIOSS). Na taj način povećava se koštana masa na mestu buduće ugradnje implantata. Nakon perioda od 36 meseci, ugrađuje se i implantat. Ova hirurška intervencija izvodi se pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbedna i bezbolna za pacijenta.

Pretprotetska priprema hirurškim putem koriguju se nepravilnosti na viličnoj kosti i mekim tkivima da bi se stvorili optimalni uslovi za izradu protetske nadoknade. Pretprotetskom hirurgijom obuhvaćene su sledeće procedure: nivelacija alveolarnog grebena, odstranjivanje hipertrofiranog mekog tkiva, plastika vestibularne brazde i reimplantacije.

Augmentacija - procedura za nadoknadu kosti.