Stomatološka ordinacija Dr Minić

Konzervativna i Endodontska Terapija

Konzervativna stomatologija

Zadatak konzervativne stomatologije je rano otkrivanje karijesa, što omogućava da se uz minimalan gubitak zuba zaustavi dalji razvoj karijesa, nadoknadi izgubljeni deo zuba i očuva njegova funkcija.

Naša ordinacija raspolaže kompozitima vrhunskog kvaliteta, različitih boja i nijansi i izvrsnih mehaničkih i estetskih kvaliteta. Nakon sanacije zub izgleda potpuno prirodno, što se postiže pravilnim modelovanjem kompozitne(bele) plombe.

 

Endodontska terapija

Podrazumeva lečenje kanala korena i neophodna je radi uklanjanja uzročnika oboljenja, s ciljem da se sačuvaju zub i njegova funkcija.

Pre više decenija lečenje kanala korena često je bilo veoma bolno. Vremenom je upotreba lokalnih anestetika znatno napredovala danas naši pacijenti opisuju lečenje kanala korena kao iskustvo slično onome pri plombiranju zuba.

Naša ordinacija je opremljena najsavremenijim digitalnim aparatima za mašinsku obradu kanala i apekslokatorom za preciznu identifikaciju vrha korena, uz čiju upotrebu se postiže maksimalan terapeutski efekat.

Nakon definitivnog punjenja sprovodi se rendgenološka provera, u cilju postizanja maksimalnih rezultata lečenja.